Lipiec 2019

Hell’s Kitchen

  • ola 
Niezwykle popularny program w Wielkiej Brytanii i USA, w którym osoby aspirujące do rangi restauratorów rywalizują ze sobą, by zdobyć nagrodę główną w